Trigonex 9
  • Puna opeka
    Trgovina na veliko

Trgovina na veliko građevinskim materijalima

Trigonex 9 se bavi i trgovinom na veliko građevinskim materijalima, pri čemu primat dajemo proizvodu puna opeka.

Opeke su jedan od najčešće korišćenih građevinskih materijala, upravo zbog svojih karakteristika, kao što su dugovečnost, ekonomičnost i termoizolacione osobine, što doprinosi boljoj izolaciji zgrade.

Još jedna od karakteristika, a na šta se preduzeće Trigonex 9 konstantno osvrće je i činjenica da upotreba pune opeke ima povoljniji uticaj na životnu sredinu, nego što je to slučaj sa nekim drugim proizvodima sa istom ili sličnom namenom, što čini da ovaj proizvod spada u ekološki materijal.

Imate pitanja?

Pozovite nas