Trigonex 9
  • energetika
    Trgovina na veliko

Resavički sitan ugalj i ugalj iz uvoza

Jedna od delatnosti preduzeća Trigonex 9 je i trgovina na veliko ugljevima iz rudnika u sklopu JPPEU Resavica. Ovi ugljevi su bez konkurencije, najbolji i najkvalitetniji sa ovih prostora, a karakterišu ih visoka toplotna moć i visok procenat sagorljivih materija. Pretežno se koristi u kotlovima za grejanje, kao i u procesima proizvodnje građevinskih materijala.

Zbog izuzetne sposobnosti da razvije visoke temperature, smatramo ga nezamenjivim u mesecima kada spoljna temperatura dostiže jako niske vrednosti.

Pored resavičkog, bavimo se i trgovinom na veliko uvoznim ugljem, koji biramo uz konstantan osvrt i na veća pitanja, kao što je uticaj na životnu sredinu.

Imate pitanja?

Pozovite nas